Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

10
jun

Roeien met de stroom mee

Denk nog even terug aan de afgelopen dag. Ben je met de stroom mee gegaan of waren er momenten waarop je zin had er tegenin te gaan? De tegengestelde krachten van iets accepteren en iets in de hand willen houden, spelen een belangrijke rol in de manier waarop je je leven leidt. Ze hebben ook grote invloed op hoe je je ontspant.

Accepteren kun je opvatten als passief leven, zonder enige richting. Niets is minder waar. Waarschijnlijk is het beter om accepteren als ‘een bereidheid’ te beschouwen. Als je wat het leven je biedt accepteert, toon je je bereid de realiteit van je bestaan onder ogen te zien, erin mee te gaan of je erdoorheen te slaan om als een beter mens tevoorschijn te komen. Op deze manier is acceptatie geen synoniem voor passiviteit, maar een middel waarmee je karakter kunt ontwikkelen.

 

Zelfacceptatie en vertrouwen

Voordat je erin slaagt bereidheid te tonen, is het belangrijk dat je jezelf hebt geaccepteerd. Streef ernaar vertrouwen te hebben in wie je bent en wat je wilt bereiken, zodat ongeacht wat ons aan de buitenkant pijn of verdriet doet, we er zeker van kunnen zijn dat we van binnen zuiver, goed, authentiek en sterk zijn, en in staat om alles kalm onder ogen te zien.

 

Woe-wei

Het oude Chinese taoïstische principe woe wei (dat letterlijk ‘niet-doen’ betekent), gaat ervan uit dat je handelt door niet-handelen. De oorsprong ligt in de observatie van hoe de natuur werkt; alles groeit en bloeit zonder ogenschijnlijke inspanning. In de natuur beweegt alles met een bepaalde energie in een bepaalde richting.
Door wat we doen verstoren we vaak de natuurlijke orde. Actie ontstaat door non-actie, zolang we niet tegen de natuurlijke stroom van het leven ingaan. Op deze manier kan alles worden bereikt. Een taoïst zal bijvoorbeeld met niemand ruziemaken. Hij gelooft dat er een geschikt tijdstip is om de waarheid tot uitdrukking te brengen. Als de waarheid op het verkeerde tijdstip wordt geuit (tegen de stroom in), zal een conflict het gevolg zijn, terwijl de waarheid op het juiste tijdstip (met de stroom mee) gemoedelijk wordt geaccepteerd.

 

Ontspanning in je leven

Vechten om je zelfbeheersing te bewaren is een uitputtende en vaak vergeefse strijd. Als je gelooft dat je geen fouten maakt, altijd op tijd bent, nooit je emoties toont, zelden werk delegeert en nooit afwijkt van je doel, dan maak je het jezelf waarschijnlijk moeilijker dan nodig is.

Streef naar meer ontspanning in je leven. Als je toegeeft aan jezelf dat je het ook wel eens bij het verkeerde eind hebt (wil je liever gelijk hebben of liefhebben?), dat je je werk vandaag niet af krijgt maar morgen wel, dat je wacht tot de tijd rijp is en dat je een leven zonder stress als een doel op zich beschouwt, dan toon je een onbevangenheid ten opzichte van de natuurlijke stroom van het leven die leidt tot een prettig en ontspannen leven.

Bron:  Heerlijk Relaxed; ontspannen voor beginners / Dr. Sarah Brewer