Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Werkwijze

Werkwijze

Het uitgangspunt is dat jij het beste uit jezelf haalt en je zelfsturend vermogen vergroot. Voor een diepgaand en blijvend resultaat werken we aan de samenhang tussen de fysieke, mentale, sociaal-emotionele en spirituele (=identiteit, zingeving) aandachtsgebieden. De aanpak is resultaatgericht, concreet en down-to-earth.

We komen snel tot de kern en spelen in op actuele situaties en leveren maatwerk. Gebruik van innovatieve en verrassende invalshoeken en methoden die je een dynamisch en afwisselend traject bieden.

 

De inhoud van de coachtrajecten is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Gesprekstechnieken
  2. Tal van creatieve methoden
  3. Ervaringsleren; leren door te doen. Letterlijk en figuurlijk in beweging komen.Via praktijk- & huiswerkopdrachten of een outdoorsessie in de natuur. Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie aan het proces van coaching toegevoegd.

 

Persoonlijke ontdekkingstocht

Een coachtraject is een persoonlijke ontdekkingstocht waarbij je antwoorden krijgt op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik nu precies écht’, ‘wat kan ik’ en hoe maak ik de vertaalslag daarvan naar werk. Wat betekent dat voor mijn werkomgeving, functie-inhoud, manier van werken en (werk-)relaties? En hoe zorg ik ervoor dat ik daarbij mijn energie behoud en stress, zorgen en angst goed weet te hanteren en om kan zetten in positieve actie.

Door de coachsessies en het aangaan van dit proces met jezelf groeit je zelfbewustzijn. Je leert vanuit een ander perspectief naar lastige situaties kijken. Je krijgt ondersteuning bij het maken van keuzes, het leren omgaan met gevoelens en met het doelgericht vinden van oplossingen.

 

Zelfvertrouwen

De wijze van coaching draagt bij aan het verhogen van je gevoel van eigenwaarde (positief zelfbeeld) en vergroot je zelfvertrouwen. Hierdoor kun je beter je grenzen bewaken, effectiever communiceren en je innerlijk evenwicht behouden. Dit alles draagt bij aan het realiseren van je doelen, op werkvlak en in je privéleven.

 

Intakegesprek

Voorafgaand aan een coachtraject vindt er een telefonische kennismaking en een intakegesprek plaats. Tijdens de intake laat ik je iets zien van hoe ik werk, kijken we of er een ‘match’ is en maken we je coachvraag concreet. Op basis van dit intakegesprek ontvang je (of je werkgever) een voorstel voor het aantal uren coaching, de frequentie en het beoogde resultaat.

Als je werkgever het coachtraject vergoed of initieert vindt er een (telefonisch) gesprek plaats met je leidinggevende of HR om verwachtingen goed op elkaar af te stemmen voor het beste resultaat. Uiteraard worden er afspraken gemaakt over wat er wordt teruggekoppeld naar je werkgever, in verband met het onderling vertrouwen en de privacy. Meestal verloopt deze terugkoppeling via jou zelf. Jij bepaalt dus wat je wel en niet deelt over het coachtraject met je werkgever.

 

Iets voor jou?

Mail mij voor een afspraak