Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Werkwijze

Werkwijze

Als coach speel ik in op actuele situaties in je werk en leven. Mijn trajecten zijn maatwerk en ik maak daarbij gebruik van vernieuwende en verrassende methoden die je een dynamisch en afwisselend traject bieden.

Je kunt bij mij terecht met zowel een loopbaanvraag als een levensvraag. De meeste mensen komen in eerste instantie met een loopbaanvraag, maar onder veel blokkades die je in je werk of bij keuzes rondom werk ervaart, zit een levensvraag. Mijn trajecten bestaan daarom vaak uit een combinatie van zowel loopbaancoaching als lifecoaching. Bij lifecoaching gaan we iets meer de diepte in en kijken we bijvoorbeeld naar je biografie en doen een tafelopstelling om  invloeden en patronen te ontdekken. En je gaat ervaren hoe je anders om kunt gaan met belemmerende overtuigingen en stevige zelfkritiek die je werkplezier en het bereiken van je doelen behoorlijk in de weg kunnen zitten.

Heb je een burn-out of voel je je chronisch moe en gespannen? Dan richt ik me in eerste instantie op het herstellen van je energiebalans. Ook dit valt onder lifecoaching. Meestal neem ik hierbij echter ook je werksituatie mee. Een burn-out (of bore-out) is vaak complex en er spelen oorzaken mee op diverse vlakken. De aanpak richt zich op al die aspecten (fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, spiritueel=zingeving).

Als je je puur wilt richten op het (her-)ontdekken van je talenten en competenties kan dat natuurlijk ook. Dan houden we de coaching iets meer ‘aan de oppervlakte’. Jij bepaalt waar je op dit moment aan toe bent in je groeiproces.

 

De inhoud van de coachtrajecten is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Gesprekstechnieken
  2. Tal van creatieve methoden en de inzet van inspiratiekaarten
  3. Ervaringsleren; leren door te doen, waardoor het geleerde beter beklijft. Ik breng je letterlijk en figuurlijk in beweging. Via praktijk- & huiswerkopdrachten, een tafelopstelling of een outdoorsessie in de natuur. Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie aan het proces van coaching toegevoegd.

 

Persoonlijke ontdekkingsreis

Een coachtraject is een persoonlijke ontdekkingsreis waarbij je antwoorden krijgt op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik nu precies écht’, ‘wat kan ik’ en hoe maak ik de vertaalslag daarvan naar werk. Wat betekent dat voor mijn werkomgeving, functie-inhoud, manier van werken en (werk-)relaties? En hoe zorg ik ervoor dat ik daarbij mijn energie behoud en stress, zorgen en angst goed weet te hanteren en om kan zetten in positieve actie.

We kijken ook naar wat je leven zin geeft, wat jou drijft en wat je visie voor je toekomst is. Waar jouw toegevoegde waarde zit en hoe je keuzes maakt die daarbij aansluiten. Uiteraard zijn dat keuzes die vanuit je hart komen en waarbij je dichtbij jezelf blijft. Zodat je jouw levenspad bewandelt en niet dat van een ander.

Door de coachsessies en het aangaan van dit proces met jezelf groeit je zelfbewustzijn. Je leert vanuit een ander perspectief naar lastige situaties kijken. Je krijgt ondersteuning bij het maken van keuzes, het leren omgaan met gevoelens en met het doelgericht vinden van oplossingen.

 

Eigenwaarde en zelfvertrouwen

De wijze van coaching draagt bij aan het verhogen van je gevoel van eigenwaarde (positief zelfbeeld) en vergroot je zelfvertrouwen. Dit verlaagt innerlijke spanning en onrust en je gaat beter aanvoelen waar jij voor staat en wat bij jou past. Met een goed gevoel van eigenwaarde en vertrouwen wordt het makkelijker om de stappen te zetten die nodig zijn om je doelen te realiseren, zowel op werkvlak als in je privéleven. Het verhogen van je eigenwaarde en op een positieve manier over jezelf denken vormen om die reden een belangrijke rode draad in mijn coachtrajecten. Je gaat er zelf een stevige basis mee vormen.

 

Intakegesprek

Voorafgaand aan een coachtraject vindt er een telefonische kennismaking en een intakegesprek plaats. Tijdens de intake laat ik je iets zien van hoe ik werk, kijken we of er een ‘match’ is en maken we je coachvraag concreet. Op basis van dit intakegesprek ontvang je (of je werkgever) een voorstel voor het aantal uren coaching, de frequentie en het beoogde resultaat.

Als je werkgever het coachtraject vergoed of initieert vindt er een (telefonisch) gesprek plaats met je leidinggevende of HR om verwachtingen goed op elkaar af te stemmen voor het beste resultaat. Uiteraard worden er afspraken gemaakt over wat er wordt teruggekoppeld naar je werkgever, in verband met het onderling vertrouwen en de privacy. Meestal verloopt deze terugkoppeling via jou zelf. Jij bepaalt dus wat je wel en niet deelt over het coachtraject met je werkgever.

 

Iets voor jou?

Mail mij voor een afspraak