Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Werkwijze

Werkwijze

Als coach speel ik in op actuele situaties in je werk en leven. Mijn trajecten zijn maatwerk en ik maak daarbij gebruik van vernieuwende en verrassende methoden die je een dynamisch en afwisselend traject bieden.

Je kunt bij mij terecht met loopbaan- en levensvragen. Onder veel blokkades die je in je werk of bij keuzes rondom werk ervaart, zit een levensvraag. Naast loopbaanonderzoek richten we ons daarom op persoonlijke groei, zodat je met meer zelfvertrouwen in je werk staat. Zodat je stress beter kunt hanteren en met meer impact je werk doet. Via o.a. biografisch en systemisch werken (tafelopstelling) krijg je zicht op patronen en thema’s die jouw leven beïnvloeden. Je heft blokkades op, voor meer werkplezier, het optimaal benutten van je talent en het bereiken van je doelen.

Heb je een burn-out of voel je je chronisch moe en gespannen? Dan krijgt het herstel van je energiebalans als eerste de volledige aandacht. Meestal neem ik echter al snel daarna je werksituatie erbij mee. De oorzaak van een burn-out (of bore-out) bestaat uit een complex geheel aan factoren, gerelateerd aan werk/privé en persoonlijke kenmerken. De integrale aanpak richt zich dan ook op de diverse aspecten.

Als je je puur wilt richten op het (her-)ontdekken van je talenten en competenties kan dat natuurlijk ook. Dan houden we de coaching iets meer aan de oppervlakte. Jij bepaalt waar je op dit moment aan toe bent in je groeiproces.

 

De inhoud van de coachtrajecten is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Gesprekstechnieken
  2. Tal van creatieve methoden (biografie & levenspanorama | talentenstamboom | energie collage | inspiratiekaarten | begeleide visualisaties, etc.)
  3. Ervaringsleren; leren door te doen, waardoor het geleerde beter beklijft. Ik breng je letterlijk en figuurlijk in beweging. Via praktijkopdrachten, een tafelopstelling of een outdoorsessie in de natuur. Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie aan het proces van coaching toegevoegd.

 

Persoonlijke ontdekkingsreis

Een coachtraject is een persoonlijke ontdekkingsreis waarbij je antwoorden krijgt op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik nu precies écht’, ‘wat kan ik’ en hoe maak ik de vertaalslag daarvan naar werk. Wat betekent dat voor mijn werkomgeving, functie-inhoud, manier van werken en (werk-)relaties? En hoe zorg ik ervoor dat ik daarbij mijn energie behoud en stress, zorgen en angst goed weet te hanteren en om kan zetten in positieve actie.

We kijken ook naar wat je leven zin geeft, wat jou drijft en wat je visie voor je toekomst is. Waar jouw toegevoegde waarde zit en hoe je keuzes maakt die daarbij aansluiten. Uiteraard zijn dat keuzes die vanuit je hart komen en waarbij je dichtbij jezelf blijft. Zodat je jouw levenspad bewandelt en niet dat van een ander.

Door de coachsessies en het aangaan van dit proces met jezelf groeit je zelfbewustzijn. Je leert vanuit een ander perspectief naar lastige situaties kijken. Je krijgt ondersteuning bij het maken van keuzes, het leren omgaan met gevoelens en met het doelgericht vinden van oplossingen.

 

Eigenwaarde en zelfvertrouwen

De wijze van coaching draagt bij aan het verhogen van je gevoel van eigenwaarde (positief zelfbeeld) en vergroot je zelfvertrouwen. Dit verlaagt innerlijke spanning en onrust en je gaat beter aanvoelen waar jij voor staat en wat bij jou past. Met een goed gevoel van eigenwaarde en vertrouwen wordt het makkelijker om de stappen te zetten die nodig zijn om je doelen te realiseren, zowel op werkvlak als in je privéleven. Het verhogen van je eigenwaarde en op een positieve manier over jezelf denken vormen om die reden een belangrijke rode draad in mijn coachtrajecten. Je gaat er zelf een stevige basis mee vormen.

 

KLIK-gesprek

Voorafgaand aan een coachtraject vindt er een telefonische kennismaking en een KLIK-gesprek plaats (KLIK= Kennismaken, Leren, Inspireren, Kiezen). Tijdens dat gesprek laat ik je iets zien van hoe ik werk, kijken we of er een ‘match’ is en maken we je coachvraag concreet. Op basis van dit gesprek ontvang je (of je werkgever) een voorstel voor het aantal uren coaching, de frequentie en het beoogde resultaat.

Als je werkgever het coachtraject vergoed of initieert vindt er een (telefonisch) gesprek plaats met je leidinggevende of HR om verwachtingen goed op elkaar af te stemmen voor het beste resultaat. Uiteraard worden er afspraken gemaakt over wat er wordt teruggekoppeld naar je werkgever, in verband met het onderling vertrouwen en de privacy. Meestal verloopt deze terugkoppeling via jou zelf, soms gaat het via een evaluatieverslag. Dit verslag krijg jij als eerste te zien en teken je voor akkoord. Jij bepaalt dus wat er wel en niet wordt gedeeld over het coachtraject met je werkgever.

 

Iets voor jou?

Mail mij voor een afspraak