Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Organisaties

Organisaties

De buitenwereld verandert en dat vraagt van zowel werknemer als werkgever om meebewegen. Hoe blijf je wendbaar en ‘fit voor de toekomst’?

Ziet u medewerkers worstelen met hun loopbaan, gezondheid en/of met de werk-privé balans? En wilt u voorkomen dat zij langdurig uitvallen? Als loopbaancoach en adviseur duurzame inzetbaarheid bouw ik mee aan de toekomst van uw organisatie en die van uw medewerkers.

Tijdens een KLIK-gesprek (intake) breng ik samen met de medewerker in kaart waar de kern van het probleem zit. De vraagstelling wordt uitgediept, doelstellingen bepaald en verwachtingen afgestemd. Op basis van dit gesprek maak ik een inschatting van het aantal benodigde coachgesprekken en volgt een voorstel.

 

Onderzoeken en ontwikkelen

In een coachtraject kunnen de volgende zaken aan bod komen:

 • Onderzoeken of de medewerker nog wel op de juiste plek zit
 • Het maken van een werkenergie analyse en inzet van methoden bij een verstoorde balans
 • Het in kaart brengen van kernwaarden en inspiratiebronnen
 • Herontdekken van talenten, kwaliteiten en competenties
 • Aanpak van belemmerende overtuigingen, patronen en andere blokkades voor optimaal benutten van talent
 • Onderzoeken van arbeidsmarktkansen; via Jobport wordt een arbeidsmarktscan en diverse testen ingezet, zoals een interessetest en persoonlijkheidstest. Deze online optie is aanvullend op de 1-op-1 coaching in de praktijk
 • Ontwikkelstappen bepalen en het opstellen van een Ontwikkelplan met concrete actiepunten
 • Eventueel ondersteuning bij een CV check of sollicitatiehulp aan het einde van het loopbaantraject.

Door mijn kennis van gezondheidsmanagement, in combinatie met expertise op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling, kan ik zaken van meerdere kanten belichten. Ik denk mee met zowel de medewerker als leidinggevende/hr over oplossingen voor de lange termijn.

Er zijn zowel korte als langere trajecten mogelijk. Dit is mede afhankelijk van de aard van de hulpvraag. One Step Coaching begeleidt alleen (hoger opgeleide) medewerkers die nog aan het werk zijn en/of in de eerste 6 maanden van verzuim zitten. Zelfsturing is een belangrijk onderdeel van de coaching en mede om die reden werken we alleen met medewerkers die zelf voor dit coachtraject kiezen.


Wat levert het op?

Veel medewerkers vinden het belangrijk om bezig te zijn en blijven met hun loopbaanontwikkeling. Dit houdt hen bevlogen en gemotiveerd en daar plukt u als werkgever net zo goed de vruchten van. Het kan zorgen voor:

 • Inzicht in de eigen mogelijkheden en toegevoegde waarde. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Hernieuwde motivatie, werkplezier en voldoening
 • Verlaging onnodige uitval (verzuim) en ongewenste/voortijdige uitstroom van waardevolle medewerkers
 • Schadelastbeperking en behoud van productiviteit
 • Nieuw toekomstperspectief en in beweging komen
 • Een organisatie die beter voorbereid is op de toekomst
 • Medewerkers die wendbaar meebewegen bij veranderingen
 • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aantrekkelijk werkgeverschap.

 

Mail mij voor een afspraak

Deze organisaties gingen u voor:

 • Stichting Bureaus Jeugdzorg
 • Consumentenbond
 • Tilburg University
 • Rabobank Nederland
 • nibc logo
 • Greenchoice