Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

logica versus inspiratie
10
dec

Logica versus inspiratie

Nietzsche en Einstein wisten het al. Denken is handig en onmisbaar, maar door alleen gebruik te maken van logica vinden er geen grootse ontdekkingen plaats. In onze maatschappij ligt de nadruk op het gebruik van de logische capaciteiten van de linker hersenhelft, waar onze ratio zetelt. Maar, hadden we er niet nog een? Wat doen we eigenlijk met die rechter hersenhelft? En wat kan die ons opleveren als het gaat om inspiratie en ontspanning?

Enkele verschillen tussen de linker- en rechterhersenhelft:

Links  | cognitieve brein Rechts | emotionele brein
Denkt   (hoofd) Voelt (hart)
Individualiteit Verbondenheid
Een geest die druk bezig is Authentieke zelf
Oordelen Acceptatie van wat is
Afgescheidenheid Deel v/h geheel
Snel / actie / doen Neiging tot luiheid / Zijn
Communicatie met de buitenwereld Afstemming binnenwereld
Laat zich beperken door regels & voorschriften Creatief
Geeft je een identiteit Vrijheid
Kan verhalen vertellen Verbeeldingskracht
Multi-tasking en to-do lijstjes afwerken Sociaal vaardig
Mannelijk Vrouwelijk
Bewuste geest Intuïtieve geest
Arrogant, jaloers, angst, wrok (neg.emoties) Vreugde, liefde, compassie
Verleden & toekomst (=onrust) Heden (=rust)

 

Het cognitieve en emotionele brein functioneren betrekkelijk onafhankelijk van elkaar en leveren op verschillende manieren een bijdrage aan ons gedrag en aan de manier waarop we het leven ervaren. Het kan ons veel opleveren als we ons bewust zijn van hun verschillende karakters. De erkenning van je linker- en rechterhersenhelft en hun verschillen maakt dat je altijd een alternatieve manier hebt om een situatie onder ogen te zien.

Het gaat niet om een keuze tussen links óf rechts, maar om het in balans brengen van beiden.

 

Laat je inspireren

Laat je inspireren door de creatieve, intuïtieve en inzichtelijke vermogens van je rechterhersenhelft, als aanvulling op je logische capaciteiten. En ervaar zelf ‘aan den lijve’ wat de voordelen zijn voor je fysieke, mentale en emotionele welzijn. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld vaker ruimte te maken voor creatieve bezigheden (koken, muziek, tuinieren, tekenen, etc.) of te gaan wandelen in de natuur en je zintuigen in te zetten (in stilte).

Ook meditatie en visualisatie (verbeeldingskracht) helpen je om meer af te stemmen op je intuïtie en gevoel. Je zult meer innerlijke rust ervaren, makkelijker keuzes maken, geïnspireerd leven en werken. Het heeft een positief effect op je relaties als je meer vanuit ‘verbinding’ met jezelf leeft. Het helpt je bij het ontwikkelen van een visie voor je leven en je onderneemt meer vanuit geestkracht (flow) dan op pure wilskracht (=hard je best doen). Dan zul je ervaren dat wat je ook doet moeitelozer gaat en je bijna als vanzelf zaken gaat aantrekken.