Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Leiding geven met compassie

Leiding geven met compassie

In de vakantieperiode las ik het boek ‘Het nieuwe succes’ van Arianna Huffington, hoofdredacteur van de Huffington Post. Ze roept daarin op tot een herdefiniëring van wat vandaag de dag succesvol zijn betekent.

Een van de zaken die ze beschrijft gaat over ‘welzijn’ en onderdeel daarvan is welzijn op de werkvloer. Bij de Huffington Post hebben alle medewerkers minstens drie weken vakantie (voor Amerikanen is dat lang!) en ze mogen niet achter hun bureaus lunchen. In hun kantoorgebouw bieden ze de hele week door groepslessen aan in meditatie/mindfulness, ademhaling en yoga. Met gezonde voeding in de kantine proberen ze gezond eten onder hun personeel te stimuleren.

Steeds meer bedrijven beseffen dat de gezondheid van hun medewerkers alles zegt over de gezondheid van het bedrijf. En zijn bereid hierin te investeren. Echter, het gaat natuurlijk vaak om meer dan alleen wat extra appeltjes en een sportprogramma aanbieden! Een van de onderwerpen die ik in dit artikel graag wil belichten is de manier waarop leidinggevenden bij kunnen dragen aan het verminderen van stress op de werkvloer en daarmee aan het verhogen van de productiviteit, inspiratie en creativiteit van hun medewerkers.

 

Macht maakt minder empathisch

Wist je dat macht minder empathisch maakt? Macht draait om ego (ik-gericht) en niet zozeer om ‘wij’. Oog voor mensen en hun welzijn in de organisatie kan dan ondersneeuwen in de ratrace voor ‘succes’, de oude definitie ervan. Als we macht, erkenning en roem aanbidden, zullen we nooit genoeg hebben. Bij de nieuwe vorm van succes gaat het meer over leidinggeven met compassie. Met compassie leidinggeven omvat transparante communicatie in de praktijk brengen en terugverwachten en zich daarbij in de positie van de anderen kunnen verplaatsen (inlevingsvermogen / empathie).

 

Soft skills

Bij grote meningsverschillen hebben de meeste mensen alleen oog voor het eigen standpunt. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn te bedenken hoe de andere persoon tot zijn of haar conclusie is gekomen. Vanuit welke achtergrond is hun standpunt (of emotie) bijvoorbeeld ontstaan? Is er misschien sprake van angst?

Door jezelf en, nog belangrijker, de ander vragen te stellen, kun je een moeilijke situatie omvormen tot een leermoment voor beiden en samen tot een oplossing komen. Met compassie en inlevingsvermogen kan zo veel onnodige stress worden voorkomen.

Teamwork voor succes

Teamwork

Een jonge leidinggevende die ik begeleidde wilde graag zijn ‘soft skills’ meer ontwikkelen. Hij zag in dat hij die nodig had om meer verbinding in zijn team te realiseren en daarmee betere resultaten te verkrijgen. Door zijn sterke uitstraling was hij niet erg makkelijk benaderbaar.

Door kleine aanpassingen in zijn gedrag boekte hij snel vooruitgang in het onderling contact. Bijvoorbeeld door uitnodigender te zijn als mensen zijn kamer binnen kwamen; door op te kijken van zijn werk en te glimlachen in plaats van door te werken en mensen te laten wachten. Hij gaf aan dat hij beter in staat was om eerst te luisteren in lastige gesprekken en niet meteen met zijn oplossingen te komen. En hij vertelde dat hij bij emoties van medewerkers beter de rust bewaarde, vragen stelde en daardoor zag dat de emotie direct afzwakte.

De medewerkers voelden zich meer gehoord en gewaardeerd. Met aandacht en waardering valt zoveel te bereiken en het kost niets! Het draagt bij aan meer voldoening in het werk en reduceert gevoelens van stress (=minder verzuim, betere concentratie, betere resultaten).

 

Persoonlijk leiderschap

Het ontwikkelen van ‘soft skills’ valt onder persoonlijk en mensgericht leiderschap. Leiding geven aan anderen vraagt om eerst leren leiding geven aan jezelf. In mijn individuele coachtrajecten begeleid ik jonge leidinggevenden hierbij. Zaken die daarin voorbij komen zijn o.a.:

  • bewustwording van patronen; hoe handel ik en wat is het effect?
  • verbinding (met jezelf) herstellen; van hoofd naar hart
  • verbindend en transparant communiceren
  • stresshantering
  • trainen van positieve mindset
  • grenzen bewaken (self-control) en balans behouden (werk-privé)
  • de invloed van een gezond gevoel van eigenwaarde
  • co-creatie, delen en geven (van-ik-naar-wij)
  • visie voor de toekomst
  • voldoening en vervulling in het werk (zingeving).

Als je meer wilt lezen rondom het thema (persoonlijk) leiderschap: op 14 augustus jl. schreef ik het blog ‘Als de koningin van huis is’, over het belang van diversiteit in je team, co-creatie en visie.

Wil je zelf met meer compassie leidinggeven en je soft skills ontwikkelen? Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak: 06 403 202 06 of vul het contactformulier in.