Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

teamwork
27
nov

Kracht versus macht

Kracht is gerichte energie. En hoe zit dat met onze persoonlijke kracht? Het idee van kracht wordt meestal beschouwd als de macht van het ene deel over het andere. ‘Macht hebben over’ vereist constante inspanning en dwang. Er is sprake van intimidatie en een voortdurend in de gaten houden van de ander. Op den duur is niemands positie nog veilig en dienen we ons tegen alles te wapenen.

Vaak wordt dit ‘macht hebben over’ beschouwt als een toename van onze innerlijke kracht, maar dat is het niet. Werkelijke innerlijke kracht heeft niets met macht te maken. Deze kracht is een vorm van integratie; de kracht om ons te verbinden met anderen en met onze levensenergie. In plaats van ‘macht over’ (die leidt tot afscheiding) kun je dat dan beter vervangen door ‘bij machte zijn tot’.

 

Stimulans, versterking en verbinding

Hoe zou het zijn als we onze voorstelling van kracht kunnen wijzigen en het leren hanteren in termen van stimulans, versterking, ontwikkeling en verbinding? Welke veranderingen zou dat teweeg brengen in je directe omgeving en welke invloed heeft dat op je relaties? Kracht kun je dan gaan zien als iets wat tegelijkertijd zowel het individu als de cultuur stimuleert, in plaats van dat het ten koste van het andere gaat.

Een gevoel van innerlijke kracht is noodzakelijk voor groei, want zonder zelfvertrouwen zet je nooit een stap in het onbekende. Zonder deze kracht kun je je grenzen niet verleggen, kun je je niet verbinden en tot nieuwe combinaties komen. Naarmate je bewustzijn toeneemt, naarmate je grenzen doorbreekt en je persoonlijk groeit, ontdek je dat ook je voorstelling van kracht verandert.

 

Hoe ontwikkel ik dat?

Kracht vereist bewustzijn en inzicht in relaties tussen de dingen. Je dient in staat te zijn om nieuwe informatie te ontvangen en toe te passen. Je er een voorstelling van te kunnen maken hoe het ook anders kan.

In een coachtraject ontwikkel je je innerlijke kracht. Je leert hoe je je vermogen inzet om doelbewust en weloverwogen veranderingen tot stand te brengen. Op een creatieve manier en vanuit verbinding met jezelf. Je gaat dan van ‘macht over’ (controle over) naar ‘bij machte zijn tot’. Dat laatste geeft meer energie en het draagt bij aan het vergroten van je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.