Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

groei
01
dec

Groei na een periode van stagnatie

Tussen pittige buien door en genietend van prachtige wolkenpartijen en felle zonnestralen deed ik afgelopen week een wandelcoachsessie. Ik liet mijn cliënte in stilte een zintuigenoefening ervaren, waarbij ze haar aandacht afwisselend richtte op voelen, horen, ruiken en observeren.

Voor rationeel ingestelde mensen soms een uitdaging, maar altijd met verrassende en positieve resultaten. In dit geval bracht het haar direct rust (minder denken, meer ervaren) en zag ze veel dingen in de natuurlijke omgeving die als een spiegel dienden voor haar vraagstuk.

 

Uit volle borst je eigen lied zingen

Op haar pad verschenen die dag ondermeer een roodborstje en een ekster. Beiden staan symbool voor nieuwe groei en mogelijkheden. De roodborst legt blauwe eieren; de kleur van zelfexpressie. Komt de roodborst op je pad, dan mag je jezelf wat meer uiten, uit volle borst je eigen lied zingen, wil je nieuwe groei beleven.

De ekster is een nieuwsgierige en eigenwijze vogel. Van de ekster kun je leren om te gebruiken wat voorhanden is. Soms kijken we te ver vooruit, wat angst kan oproepen als we nog niet precies helder hebben hoe die toekomst eruit ziet. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt. Kruist een ekster je pad, dan zou je jezelf enkele vragen mogen stellen: bezit je kennis, maar gebruik je haar niet of onvolledig? Gebruik je je talenten om te krijgen wat je echt nodig hebt en wilt? Of pas je je kennis en vermogens toe op een ongepaste wijze?

De symboliek van deze twee vogels paste helemaal bij waar mijn cliënte zich momenteel in haar privéleven en werk bevindt. Volop groei en nieuwe ontwikkelingen. Onverwacht was er die week sprake van nieuwe kansen bij haar huidige werkgever, die de noodzaak om te vertrekken verkleinde. Net als voor de roodborst, gold ook voor haar: als er voldoende voedsel is, blijft hij het hele jaar op dezelfde plaats.

 

De natuur als spiegel voor groei

De seizoenen leren ons op een andere manier naar ontwikkeling kijken. Als een natuurlijk proces, waarin verschillende fases elkaar als vanzelfsprekend opvolgen. Periodes van groei en bloei worden er afgewisseld door stagnatie of zelfs achteruitgang. Dit kan leiden tot beëindiging van iets of tot een periode van bezinning (winterperiode) en een koerswijziging, waarna herstel en nieuwe groei inzetten.

Groei kun je niet afdwingen. Een plant probeer je ook niet om te overreden tot groei. Als het zaadje niet het potentieel heeft om te groeien, kan niemand daar iets aan doen. Ook als het dat potentieel wél heeft, gaat de plant niet harder groeien door eraan te trekken. De natuur kent haar eigen tempo. Waar je wel invloed op kunt uitoefenen zijn de groeicondities. De juiste grond (werkomgeving, cultuur, waarden), voldoende en juiste voeding geven en zorg/aandacht (waardering). Ieder mens kan bijdragen aan een positief klimaat voor groei. Zowel de gever als de ontvanger gedijen hierbij.

 

Balans opmaken voor nieuwe groei

We gaan de winterperiode in. Een tijd voor bezinning, naar binnen keren, de balans opmaken, plannen smeden voor het nieuwe jaar, je visie ontwikkelen. Wil jij deze periode gebruiken om te ontdekken wat je nu écht wilt in het komende jaar? Zodat je weer kunt groeien en tot volledige bloei komen? Ik ondersteun je er graag bij. Als je net als veel van mijn cliënten van de natuur en buiten zijn houdt, kunnen we wandelcoaching in je traject opnemen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak: 06 40320206 | info@onestepcoaching.nl

 

Inspiratiebronnen voor dit artikel:
Natuur werkt! | Judith Zadoks en Tini van de Wetering
Luisteren naar dieren | Ted Andrews