Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

05
jun

Groei na een periode van stagnatie

Tussen pittige buien door deed ik met een cliënte een outdoor coachsessie in de natuur. Ik liet haar in stilte een Mindfulness oefening ervaren, waarbij ze haar aandacht richtte op de zintuigen. Voor rationeel ingestelde mensen best een uitdaging, maar altijd met verrassende resultaten. In dit geval bracht het haar direct rust (minder denken, meer ervaren) en ze had meer oog voor de natuurlijke omgeving, die als een spiegel diende voor haar vraagstuk rondom werk.

 

Uit volle borst je eigen lied zingen

Op haar pad verschenen die dag ondermeer een roodborstje en een ekster. Beiden staan symbool voor nieuwe groei en mogelijkheden. De roodborst staat voor zelfexpressie. Komt dit vogeltje voorbij in de natuur, dan mag je jezelf wat meer uiten, uit volle borst je eigen lied zingen, wil je nieuwe groei beleven. Wellicht mag je je iets zichtbaarder op het werk maken, je mening geven in een overleg, je creativiteit inbrengen.

De ekster is een nieuwsgierige en eigenwijze vogel. Van de ekster kun je leren om te gebruiken wat voorhanden is. Soms kijken we te ver vooruit, wat angst kan oproepen als we nog niet precies helder hebben hoe de toekomst eruit ziet. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt. Kruist een ekster je pad, dan zou je jezelf enkele vragen mogen stellen: bezit ik kennis en talent, maar gebruik ik het momenteel niet of onvolledig? Wat heb ik nodig om dat wel te doen en wat houdt me nog tegen?

De symboliek van deze twee vogels paste helemaal bij waar mijn cliënte zich momenteel in haar privéleven en werk bevindt. Volop groei en nieuwe ontwikkelingen. Onverwacht was er die week sprake van nieuwe en leuke mogelijkheden bij haar huidige werkgever, die de noodzaak om te vertrekken verkleinde. Net als voor de roodborst, gold ook voor haar: als er voldoende voedsel is, blijft hij het hele jaar op dezelfde plaats.

 

De natuur kan ons veel leren

De seizoenen leren ons op een andere manier naar ontwikkeling kijken. Als een natuurlijk proces, waarin verschillende fases elkaar als vanzelfsprekend opvolgen. Periodes van groei en bloei worden er afgewisseld door stagnatie of zelfs achteruitgang. Dit kan leiden tot beëindiging van iets of tot een periode van bezinning (winterperiode, coronacrisis) en een koerswijziging, waarna herstel en nieuwe groei inzetten.

Groei kun je niet afdwingen. Een plant probeer je ook niet om te overreden tot groei. Als het zaadje niet het potentieel heeft om te groeien, kan niemand daar iets aan doen. Ook als het dat potentieel wél heeft, gaat de plant niet harder groeien door eraan te trekken. De natuur kent haar eigen tempo.

Waar je wel invloed op kunt uitoefenen zijn de groeicondities:

  • De juiste grond; in werk: passende omgeving, cultuur, waarden, juiste plek qua functie en inhoud, werkplezier
  • Voldoende en juiste voeding geven; rust, positieve mindset, vitaliteit/energie, leren & ontwikkelen, inspiratie
  • Zorg en aandacht; (zelf-)waardering, grenzen bewaken, verbinding, bevlogenheid.

Ieder mens kan bijdragen aan een positief klimaat voor groei, bij zichzelf en voor de ander. Zowel de gever als de ontvanger gedijen hierbij.

 

Balans opmaken voor nieuwe groei

In een tijd van bezinning (zoals deze coronaperiode) keren we naar binnen, maken we de balans op en krijgen we tijd en ruimte om een visie voor onze toekomst te ontwikkelen.

Wil jij deze periode gebruiken om te ontdekken wat je nu écht wilt op werkvlak en privé? Zodat je weer kunt groeien na deze periode van stagnatie? Wil je samen met mij kijken naar de juiste groeicondities? Neem dan contact met me op: 06 40320206 | info@onestepcoaching.nl

Als je net als veel van mijn cliënten van de natuur en buiten zijn houdt, kunnen we outdoor coaching in je traject opnemen.

 

Bronnen:
Natuur Werkt! | Judith Zadoks en Tini van de Wetering
Luisteren naar Dieren | Ted Andrews