Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Fit voor de toekomst

Fit voor de toekomst

Duurzame Inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit, cultuur en leiderschap. Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer meetmethodieken beschikbaar om de risico’s op verlies van inzetbaarheid van het personeel inzichtelijk te maken. Dit maakt de noodzaak tot verandering duidelijk en geeft richting aan het maken van bewuste keuzes rondom investeringen op het vlak van duurzame inzetbaarheid. U kunt zo beter kiezen voor interventies die bijdragen aan verlaging van verzuim en verhoging van de productiviteit.

One Step Coaching ondersteunt medewerkers, HR en leidinggevenden bij vraagstukken rondom loopbaan, werkvermogen, gezondheid, cultuur en leiderschap. De aanpak is gericht op structureel bevorderen van intrinsieke motivatie, bevlogenheid, vitaliteit en talentontwikkeling. Tevens is er aandacht voor functieverblijfstijd, interne/externe doorstroom, generatiedynamiek en levensfases, met bijbehorende uitdagingen die van invloed zijn op onderlinge samenwerking en (ervaren) werkdruk. Allemaal met als doel om uw organisatie en medewerkers wendbaar te houden en ‘fit for the future’.

 

Preventie verzuim

One Step Coaching richt zich vooral op preventie van onnodige uitval door stress gerelateerde klachten, zoals een burn-out, PSA, RSI en/of werken onder het niveau (bore-out). Re-integratietrajecten doen we alleen in de eerste 6 maanden van verzuim. Daarnaast geven we advies aan HR en leidinggevenden over preventieve maatregelen.

 

Wat levert het op?

 • Verlaging onnodige uitval (verzuim) en ongewenste uitstroom van waardevolle medewerkers
 • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aantrekkelijk werkgeverschap
 • Medewerkers die met plezier, voldoening en intrinsieke motivatie aan het werk zijn en blijven
 • Meer tevredenheid en loyaliteit bij klanten, patiënten en medewerkers
 • Medewerkers die wendbaar meebewegen bij veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en zelfsturende teams
 • Toename productiviteit en kostenbesparing.

 

Mail mij voor een afspraak

Deze organisaties gingen u voor:

 • Stichting Bureaus Jeugdzorg
 • Consumentenbond
 • Tilburg University
 • Rabobank Nederland
 • nibc logo
 • Greenchoice