Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Fit voor de toekomst

Fit voor de toekomst

Duurzame Inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit, cultuur en leiderschap. Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer meetmethodieken beschikbaar om de risico’s op verlies van inzetbaarheid van het personeel inzichtelijk te maken. Dit maakt de noodzaak tot verandering duidelijk en geeft richting aan het maken van bewuste keuzes rondom investeringen op het vlak van duurzame inzetbaarheid. U kunt zo beter kiezen voor interventies die bijdragen aan verlaging van verzuim en verhoging van de productiviteit.

One Step Coaching ondersteunt medewerkers, HRM en leidinggevenden bij vraagstukken rondom loopbaan, werkvermogen, gezondheid, cultuur en leiderschap. De aanpak is gericht op structureel bevorderen van intrinsieke motivatie, bevlogenheid, vitaliteit en talentontwikkeling. Tevens is er aandacht voor functieverblijfstijd, interne/externe doorstroom, generatiedynamiek en levensfases, met bijbehorende uitdagingen die van invloed zijn op onderlinge samenwerking en (ervaren) werkdruk. Allemaal met als doel om uw organisatie en medewerkers wendbaar te houden en ‘fit for the future’.

 

Duurzaam resultaat voor mens & organisatie

Behalve voor individuele coachtrajecten rondom talentontwikkeling, intern leiderschap en vitaliteit, kunt u One Step Coaching inschakelen voor onderzoek rondom Duurzame Inzetbaarheid (DI). De visie/missie/strategie van de organisatie dient als vertrekpunt en ik maak de vertaalslag naar een visie rondom DI. Samen met de opdrachtgever breng ik de huidige en gewenste situatie in beeld en werken we aan het realiseren van de doelen door het inzetten van praktische oplossingen.

In plaats van ad hoc interventies richt ik me op duurzame (totaal-)oplossingen. Hierbij wordt de medewerker eigenaar van zijn eigen inzetbaarheid (zelfregie) en de rol van de leidinggevende bestaat uit faciliteren, inspireren en coachen. Ik stimuleer bewustwording en gedragsverandering en reik bruikbare tools aan. Alleen zo bereiken we het doel: duurzaam resultaat voor uw organisatie en uw medewerkers.


Wat levert het op?

 • Verlaging onnodige uitval (verzuim) en ongewenste uitstroom van waardevolle medewerkers
 • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aantrekkelijk werkgeverschap
 • Medewerkers die met plezier, voldoening en intrinsieke motivatie aan het werk zijn en blijven
 • Meer tevredenheid en loyaliteit bij klanten, patiënten en medewerkers
 • Medewerkers die wendbaar meebewegen bij veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en zelfsturende teams
 • Toename productiviteit en kostenbesparing.

 

Mail mij voor een afspraak

Deze organisaties gingen u voor:

 • Greenchoice
 • Stichting Bureaus Jeugdzorg
 • Consumentenbond
 • Unilever
 • Rabobank Nederland
 • AFAS Software
 • Tilburg University
 • nibc logo
 • IJsselland ziekenhuis
 • Kijvelanden