Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Fit voor de toekomst

Fit voor de toekomst

De buitenwereld verandert en dat vraagt van zowel werknemer als werkgever om meebewegen. Hoe blijf je wendbaar en ‘fit voor de toekomst’?

Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een breed begrip waar iedereen weer iets anders onder verstaat. Veel bedrijven willen er iets mee, maar weten niet goed waar te beginnen. Zo gaat het bij DI onder andere om met de best passende talenten en competenties in het arbeidsproces te blijven. Door blijvende ontwikkeling en een Leven Lang Leren, met bevlogenheid voor wat je doet (intrinsieke motivatie die zorgt voor vitaliteit) en betrokkenheid bij de organisatie. Het start al bij de aanname van medewerkers; met bijvoorbeeld een aanvullend inzetbaarheidscontract naast het arbeidscontract. Met het zorgen voor een goede match, zodat de juiste persoon op de juiste plek zit.

Mijn visie op duurzame inzetbaarheid is dat het steeds meer van de focus op curatie (verzuim) zal gaan naar preventie en amplitie. Dit laatste is een duur woord voor het creëren van de juiste arbeidsomstandigheden waarin medewerkers gedijen. Helemaal vooraan in het proces dus, zodat je onnodige uitval op termijn voorkomt. Dat kan dan ook gaan om zaken als cultuur, leiderschap, autonomie en mobiliteit. En gaat daarmee iets verder dan een vitaliteitsprogramma gericht op het verbeteren van fysieke en mentale gezondheid van medewerkers.

Het is aan de organisatie om bewuste keuzes rondom investeringen op het vlak van duurzame inzetbaarheid te maken. Dit kan tegenwoordig steeds gerichter op basis van gegevens (HR analytics) en vanuit een duidelijke visie op DI die gelinkt is aan de organisatiedoelstellingen en -visie. Dan kun je vervolgens kiezen voor passende, onderbouwde (en liefst meetbare) interventies. Daarbij zijn er Quick Wins en zaken die een langere adem vragen.

Als loopbaancoach en adviseur duurzame inzetbaarheid bouw ik mee aan de toekomst van uw organisatie en die van uw medewerkers. Dit doe ik ondermeer door:

 • Het analyseren van data (HR analytics) en goed onderbouwd advies geven voor gerichte interventies
 • Begeleiding en advisering van leidinggevenden en hr over de beste strategie bij complexe dossiers en het voorkomen van toekomstig verzuim
 • Het adviseren van hr management/bestuur/directie over DI beleid; vertaling maken vanuit de organisatiedoelstellingen/-missie, inclusief kosten-baten analyse
 • Het geven van voorlichting en/of workshops rondom duurzame inzetbaarheid en preventie van onnodige uitval
 • Nieuwe arbeidsmarktkansen onderzoeken voor (en met) uw medewerkers voor wie de huidige functie en/of werkomgeving niet meer passend is.

Door mijn kennis van gezondheidsmanagement, in combinatie met expertise op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling, kan ik complexe dossiers van meerdere kanten belichten. En meedenken over oplossingen voor de lange termijn.

In het kader van duurzame inzetbaarheid is er tevens, met oog voor prioriteiten, aandacht voor zaken als: functieverblijfstijd (naast dienstverbandduur), eigenaarschap, externe invloeden (bv politiek), employability, learning agility, interne/externe doorstroom, generatiedynamiek en levensfases, met bijbehorende uitdagingen die invloed kunnen hebben op het functioneren en/of (ervaren) werkdruk.

 

Wat levert het op?

 • Verlaging onnodige uitval (verzuim) en ongewenste/voortijdige uitstroom van waardevolle medewerkers
 • Schadelastbeperking en behoud van productiviteit
 • Medewerkers die op een professionele manier begeleid worden bij het creëren van een nieuw toekomstperspectief
 • Een organisatie die beter voorbereid is op de toekomst (scenarioplanning)
 • Medewerkers die wendbaar meebewegen bij veranderingen
 • Medewerkers die met plezier, voldoening en intrinsieke motivatie aan het werk zijn en blijven
 • Een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aantrekkelijk werkgeverschap.

 

Mail mij voor een afspraak

Deze organisaties gingen u voor:

 • Stichting Bureaus Jeugdzorg
 • Consumentenbond
 • Tilburg University
 • Rabobank Nederland
 • nibc logo
 • Greenchoice