Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Disclaimer

Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die One Step Coaching besteedt aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.  One Step Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en/of de informatie. Daarnaast is One Step Coaching niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. statistieken bij te houden. Bekijk je deze site dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Bekijk ook de privacyverklaring.

 

Copyright

Het ontwerp, de inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Step Coaching.

 

Fotografie

Profielfoto: Paul Kampman
Beeldmateriaal op de website is aangekocht via:

www.istock.com
www.nl.dreamstime.com
www.fotolia.com