Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

16
jul

Bore-out; als verveling in je werk sluipt

Ze komt bij mij omdat ze zich verveelt in het huidige werk en door alle frustraties is er sprake van botsingen met haar leidinggevende. Ergens houdt ze niet van conflicten en ze trekt zich meer en meer terug, waardoor ze onzichtbaar wordt. Haar goede ideeën worden niet gehoord en ze baalt ervan dat ze haar volle potentieel niet benut. Dit tast haar gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen aan.

Omdat ze zich in bochten wringt om toch te doen wat van haar wordt gevraagd, is ze na elke werkdag uitgeput. Dit wil ze niet meer en ze heeft de behoefte om in een coachtraject te ontdekken hoe ze wel op niveau kan functioneren, zonder de druk van verwachtingen die zij in haar huidige situatie ervaart.

 

Onvoldoende uitdaging

Langere tijd onder je niveau werken en niet doen wat je feitelijk in huis hebt kan leiden tot een bore-out. Je wordt dan onvoldoende uitgedaagd en voelt je doodmoe aan het einde van je werkdag. Soms heeft dit ook te maken met faalangst. Dan doe je liever iets waarvan je zeker weet dat je het kunt en ga je nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheid uit de weg. Je ontkent dan je diepere behoeften voor het benutten van je talent en ontkent in feite de situatie.

Als leidinggevende kun je twijfelen of iemand de functie wel aan kan. Maar meestal zijn medewerkers zoals mijn cliënt eerder overgekwalificeerd voor hun functie. In veel gevallen zijn ze prima in staat om de taken uit te voeren, maar is de motivatie ervoor verdwenen. Als dit niet duidelijk wordt aangegeven, zal een leidinggevende niet direct een noodzaak zien om zaken te veranderen.

Een bore-out valt onder ‘verborgen verzuim’; het wordt meestal niet herkend door de werkgever, maar net zo min door de werknemer zelf.

 

Kenmerken bore-out

 • Afleiders zoeken en vluchten in dingen als internetten en privé zaken
 • Overmatig kritisch worden (naar anderen en naar zichzelf)
 • Kort lontje en snel geïrriteerd over collega’s en/of leidinggevende
 • Weinig interesse in het werk; intrinsieke motivatie ontbreekt
 • Uitstelgedrag
 • Taken half/half uitvoeren en moeite met concentreren
 • Werk afschuiven onder het mom van ‘delegeren’
 • Schijn ophouden, zowel in woorden als in gedrag (‘druk zijn’, maar niet productief).

 

Hoogbegaafd en hoogsensitief

In sommige gevallen kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid. Als dat het geval is, zullen medewerkers wellicht de volgende drie zaken benoemen die ze missen: autonomie, verbinding en het volledig benutten van hun (creatieve) talent.

Veel hoogbegaafden voelen zich onbekwaam, vooral op het vlak van de interpersoonlijke relatie. Daarnaast zijn ze vaak nog hoogsensitief. Dit kan leiden tot tal van emoties zoals: angst, boosheid, opstandigheid, apathisch zijn (laat-maar), machteloosheid en eenzaamheid. Om deze emoties niet te hoeven voelen, kunnen ze ‘in het hoofd’ gaan zitten (controle) of afleiders zoeken. Alles is interessant en daardoor is de focus weg, waarmee ook de energie versnippert raakt. Ze ronden zaken niet af en beginnen telkens aan iets nieuws.

NB: Check ook de zes elementen van het Delphi-model rondom hoogbegaafdheid.

 

Gevolgen van een bore-out

Als je langdurig onder je niveau werkt kun je daar ziek van worden. Een bore-out heeft tal van symptomen die verward kunnen worden met een burn-out.

 • Ziekte en verzuim liggen op de loer als je je langdurig verveelt in je werk. Er ontstaan klachten als: hoofdpijn, nekpijn, ernstige vermoeidheid, concentratieproblemen, mentale en sociaal-emotionele issues
 • Conflicten op het werk en thuis; botsingen met leidinggevenden komen veel voor
 • Langdurige uitval en moeizame re-integratietrajecten
 • Ontslag.

Kortom, redenen te over om hier iets aan te doen en liefst te voorkomen!

 

Wat kun je eraan doen?

In een combitraject gericht op loopbaan- & lifecoaching onderzoeken we of het huidige pad (nog) wel het juiste is. Je gaat (her-)ontdekken waar je toegevoegde waarde zit en hoe deze zo optimaal mogelijk te benutten. Ook komen zaken als kernwaarden, drijfveren en passie aan bod. In welke functie of richting krijg je weer energie en plezier terug in het werk? Daarnaast kan het nuttig zijn om te kijken naar de relatie met de omgeving en naar wat je mogelijk laat liggen vanuit faalangst.

Op basis daarvan worden stappen gezet en een actieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat er beweging komt richting een functie en/of werkomgeving waar je beter tot je recht komt. Dit kan zowel betekenen dat je intern doorstroomt naar een andere functie of afdeling of dat er extern naar nieuwe kansen en mogelijkheden wordt gezocht. In sommige gevallen kan het volstaan om het takenpakket te wijzigen.

 

Hoe kun je als leidinggevende ondersteunen?

Zoals gezegd herken je een bore-out niet zo snel. Medewerkers lopen er ook niet mee te koop, meestal vanuit schaamte (en onwetendheid). Wat kan helpen:

 • Voer regelmatig gesprekken met medewerkers en informeer hoe het met ze gaat, wat ze nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen oefenen. Geef opbouwende feedback en waardering. Kortom, stimuleer de dialoog!
 • Herken talenten en uniciteit, toon interesse
 • Biedt een werkomgeving waarin creativiteit, oplossend vermogen en intelligentie maximaal benut worden
 • Stimuleer autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Laat ze zelf projecten opzetten en dingen uitdenken. Ondersteun waar mogelijk bij het ten uitvoer brengen van goede ideeën (=waardering).

Wil jij weten hoe je weer energie en plezier in je werk terug krijgt? Ik ondersteun je graag bij die ontdekkingsreis, zodat je je niet langer hoeft te vervelen en met vertrouwen stappen zet richting een passende baan voor jou!