Voor hervinden van werkplezier & vitaliteit!

Future proof
19
feb

5 Tips om ‘future proof’ te zijn in je werk

De arbeidsmarkt wordt steeds vluchtiger en flexibeler. Een grote uitdaging hierbij is hoe je als medewerker optimaal en duurzaam inzetbaar blijft. Hoe zorg je ervoor dat je ‘future proof bent? Klaar zijn voor de toekomst vraagt onder andere om flexibiliteit en tijdig inspelen op veranderingen die zich aandienen, zoals robotisering en digitalisering.

 

Soepel meebewegen

Employability is het vermogen van mensen om werk te krijgen en te behouden. Daarbij horen ook meegroeien met veranderingen in het vakgebied en in staat zijn om buiten de gebaande paden te treden en soms heel ander werk te gaan doen. Bij voorkeur is dat werk waar je goed in bent, dat aansluit bij je talenten en drijfveren, dat je als zinvol ervaart en werkplezier geeft.

Het is vaak een behoorlijke uitdaging om je aan te passen aan veranderingen binnen de organisatie waar je werkt. Dat kan een gevoel van onzekerheid geven en soms ga je juist daardoor niet meebewegen, komt er weerstand. Hierdoor saboteer je je eigen vooruitgang en kom je pas in beweging als het water tot aan je lippen staat. Echter, uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat medewerkers die wel proactief loopbaangedrag vertonen, meer succes in hun carrière hebben, makkelijker omgaan met veranderingen en eerder passend werk vinden.

 

Hoe word je ‘future proof’?

Hoe zorg je ervoor dat je klaar bent voor de toekomst? Uiteraard is er bij employability en het duurzaam inzetbaar blijven een wederzijds belang. Dus ook je werkgever kan het nodige doen en aandacht hieraan besteden. Onderstaand enkele voorbeelden van mogelijkheden voor zowel jou als je werkgever om ‘future proof’ te worden (maak ze bespreekbaar):

  1. Voer een inzetbaarheidsgesprek met je leidinggevende/HR (vervang het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek). Een inzetbaarheidsgesprek draait meer om vragen als: ‘waar zie je jezelf over 3-5 jaar en wat heb je daarbij nodig?’ Dit zet zowel jou als je werkgever aan tot nadenken over de toekomst. Hoe behoud je de juiste ‘fit’ voor de organisatie en je functie?
  2. Story telling; is er een collega die een succesvolle verandering in zijn/haar werk heeft gemaakt? Nodig deze collega uit om zijn/haar verhaal eens te vertellen tijdens een overleg of teamdag. Dit kan enorm inspirerend werken voor de rest van het team. Creëer met elkaar een cultuur waarin het normaal is om over loopbaanverandering te praten
  3. Visie voor je toekomst: doe zelf online en offline onderzoek naar mogelijkheden, praat met mensen (ga netwerken) en doe aan carrièreplanning; creëer een visie voor je toekomst. Maak een loopbaanplan en wacht daar niet mee totdat je 45+ bent. Stel concrete doelen voor jezelf, met behapbare tussenstappen en werk zo gericht aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Een loopbaancoach kan je daarbij ondersteunen.
  4. Investeer in jezelf; volg een training of opleiding, maak gebruik van de interne mogelijkheden of een opleidingsbudget. Schakel een loopbaancoach in en onderzoek waar je mogelijkheden liggen. Maak een spaarpotje voor je loopbaan, pak hier zelfregie en verwacht niet automatisch dat je werkgever dit allemaal voor je vergoed
  5. Functieverblijfstijd verlagen; blijf in beweging en stroom na uiterlijk 7 jaar door naar een andere afdeling of ander werk. Doe eventueel aan job engineering = sleutelen aan je baan zonder weg te gaan. Soms kan het werk onderling anders verdeeld worden, zodat er meer uitdaging ontstaat. Op die manier worden er weer andere competenties aangesproken en kun je op onverwacht terrein nieuwe talenten van jezelf ontdekken. HR kan hierbij ook rekening houden met je levensfase; in elke levensfase heb je weer andere behoeften.

Bij bovengenoemde zaken zijn de onderwerpen rondom gezondheid en leefstijl nog niet meegenomen. Uiteraard draagt ook goede zelfzorg op dat vlak bij aan je duurzame inzetbaarheid (DI). Echter, in veel gevallen ligt de focus binnen organisaties juist op dat fysieke deel (wat slechts een klein onderdeel is van DI), dus vandaar dat ik in dit blog voor een andere invalshoek heb gekozen.

 

Cultuur en DNA

Hoe meer mensen binnen de organisatie het belang inzien van ‘werk maken van je werk’ en de urgentie van duurzame inzetbaarheid voor de toekomst van de organisatie, hoe groter de kans dat er tijd voor vrij wordt gemaakt en het onderwerp oprechte aandacht krijgt. Het mooiste is als het in het DNA van de organisatie komt te zitten en het gezien wordt als een kans en een bijdrage aan goed werkgeverschap.

Een inspirerende werkomgeving en goede doorstroom mogelijkheden trekken namelijk ook weer nieuwe mensen aan. Ik hoop dat jouw werkgever deze noodzaak inziet, de wil heeft beleid en passende interventies op het vlak van duurzame inzetbaarheid in te zetten. En de ruimte biedt voor talentontwikkeling, om zo de organisatie en haar medewerkers ‘future proof’ te maken.